www.bmkkalip.com.tr' nin tüm içeriği logo, metin, grafik, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca Bmk Spinneret' e ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.
Yukar
ıda sayılan unsurların Bmk Spinneret firmasının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.
Ancak, bu sitede duyurulan t
üm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.
Bmk Spinneret taraf
ından siteden indirilmesine izin verilen duvar kağıdı (Wallpaper), ekran koruyucu (Screen Saver), tanıtım filmi ve broşür'leri kendi kişisel kullanımları için yükleyebilirler.
Bu site veya herhangi bir par
çasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır.
 

Bmk Spinneret ’in websitesinde, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.